dimecres, 3 d’agost de 2011

Bandolerisme a Barxeta: Bernat i els dos germans Escrivà


Al juliol de 2010, Vicent Sanchis i Martínez presentava el llibre Bandolerisme a Barxeta: Bernat i els dos germans Escrivà, un interessant treball d'investigació que segueix la pista d'una quadrilla de roders que va operar en temps de Ferran VII en una àrea determinada de l'antiga governació de Xàtiva, com són els environs del Buixcarró. Està a la venda en la Biblioteca Municipal de Barxeta (telèfon 96 221 43 13) i també a l'Ajuntament de Barxeta (telèfon 96 221 40 01).